Hastane Yöneticisi
Uzm. Dr. Abdullah CANTÜRK

Yöneticinin Mesajı


HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU
Yazım Tarihi : 08 Nisan 2008 / Salı

Yazdır
              

T.C.

TRABZON NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KURULU

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

 

Konu: Hasta ve Çalışan Güvenliği

Toplantı Yeri: Hastane Kütüphanesi

Toplantı Tarihi/Saati:26.03.2008 / Saat–14.30

Karar No:2008/2

 

                Hastanemiz,  “Hasta ve Çalışan Güvenliği Kurulu” 26.03.2008 tarihinde ikinci toplantısını gerçekleştirmiş olup, Toplantı;  Müdür Yardımcısı Gülay ÖZDEMİR (başka bir toplantıya katılmak zorunda olduğundan, hazır bulunamamıştır) dışında tüm kurul üyelerinin ve misafir olarak davet edilen,  Biyokimya Uzm.Dr.Neslihan KAYAOĞLU ile Müdür Yard.Asiye MUMCU’nun da katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

                Toplantıya önceki toplantıda alınan kararların okunması ile başlanmış ve yapılması gereken işlemler ile başlatılan süreçlerin hızlandırılarak devamına karar verilmiştir.

Hastanemizde; yanlış taraf cerrahisinin önlenmesi için bütün cerrahi girişimler öncesinde, ameliyat olacak bölgenin cerrahi kalem ile işaretlenmesi önerisi getirilmiştir. Uygulama şeklinin ise hastanın doktoru, servis hemşiresi ve hastanın kendisi; bilinci açık değil ise hasta yakınının fikir birliğinde; ameliyat edilecek bölgenin işaretlenmesi sağlanacak, daha sonra ameliyathaneye kabulünde de ameliyathane sorumlu hemşiresi tarafından işaretlemenin yapılıp, yapılmadığının kontrolü yapılarak “Ameliyathane Kabul Formu”na kaydının yapılmasına karar verilmiştir. Bu uygulamanın takibinden ve uygulamanın sayısal verilerinin; her ay düzenli olarak,  Performans ve Kalite Birimine gönderilmesinden Opr.Dr.Uğur KIRAN’ın sorumlu olmasına karar verilmiştir.

Hasta ve Çalışan Güvenliği Kurulu’nun 1.alt kurulu olarak “Radyasyon Güvenliği Alt Kurulu” oluşturulması için yürütülen alt yapı çalışmalarından sonra; kurulu oluşturacak isimlerin seçilmesine ve çalışmalarına başlamasına karar verilmiştir.

Hasta ve Çalışan Güvenliği Kurulu’nun 2.alt kurulu olarak “Laboratuar ve İlaç Güvenliği Alt Kurulu” oluşturmak için Dr.Neslihan KAYAOĞLU ve Dr.Aydın AKAYDIN’ın görevlendirilmesine ve çalışmalarına başlamasına karar verilmiştir.

Hastanemizde görevli tüm personellerimiz için “Sağlık Bildirim Formu” doldurulmasına ve bu formun özlük işlerinde kullanımı için bilgi işlem merkezinin otomasyon üzerinde bir modül oluşturmasına karar verilmiştir.

Hastanemizde kesici, delici alet yaralanmaları ve materyal sıçramaları söz konusu olduğunda; bunlar ile ilgili bildirimlerin ne şekilde yapılacağını gösteren, iş akış şemalarının oluşturulması ile bütün birimlere asılmasına ve bildirimlerin Enfeksiyon Kontrol Komitesi’ne yapılmasına karar verilmiştir.

  Enfeksiyon Kontrol Komitesi bu verilere ait kayıtları her ay düzenli olarak, Performans ve Kalite Birimine bildirmekle görevlendirilmiştir.

Acil Serviste çalışanların ve hizmet alanlar ile yakınlarının can güvenliğinin sağlanması için hasta ve yakınlarının silah, tabanca, kesici alet vb. ile içeriye girmesini engelleyici güvenlik tedbirlerinin (güvenlik kapıları, detektörler vb.) alınması önerildi.

Asayişi sağlamak için zıt grup ve kişi çatışmalarında farklı grupların farklı hastanelere yönlendirilmeleri konusunda 112 Acil İstasyonu ile yazışma yapılması önerildi. Acil sorumlu hekiminin bu konularla ilgili tüm işlemleri yapması kararlaştırıldı.

Bir sonraki toplantının 25.05.2008 tarihinde yapılmasına karar verildi.

 

 

 

Uzm.Dr.Özcan MEMİŞ                      Dr.Aydın AKAYDIN           Opr.Dr.Uğur KIRAN

Kalite Yönetim Temsilcisi                     Başhekim Yard.                  

 

 

Uzm.Dr.Uğur KOSTAKOĞLU        Dr.Ayla YAVUZ                   Osman Zeki İSKENDEROĞLU

                                                                                                         Kimyager

 

 

Selma KIDIK                             Şükran KESKİN                            Seyfi DURAN KARACA      

Başhemşire Yard.                       Sorumlu Hemşire                          Röntgen Teknisyeni

 

 

 

Hem.Nurten DENİZ                                                                 Mem.Ahmet AK

    

 

ONAY

…/…/2008

BAŞHEKİM

Bu makale 2,486 kez okundu.

Duyurular bölüme ait diğer yazılar
Yazılmış son on yazı.! >> Duyurular bölümüne ait tüm makalelere ulaşmak için lütfen tıklayınız..!


Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kaşüstü Mahallesi Topal Osman Sokak No:7 Yomra / TRABZON
Tel : ( 0462 ) 341 56 56, ( 0462 ) 341 56 30 - 38, ( 0462 ) 341 56 58 - 63

Copyright © 2011 Tüm Hakları Saklıdır
Design and Coding : Sevgi  Mustafa